Om oss

Om oss

SA gräv AB Torestorp,  bildades 1998 från ursprungligen HB Andersson & Sandh vilket bildades 1994, bolaget har i dagsläget 10 anställda alla med lokal förankring i sjuhäradsbygden.

Grundarna har över 50 års branscherfarenhet, utöver maskintjänster erbjuds projektering mm.

Företaget är medlem i branschorganisationen Maskinentreprenörerna ME.

SA är en samarbetspartner med det stora bolagets kompetens, och med det lilla företagets flexibilitet. Grundidén i SA är att vara lyhörd mot kund, leverera kundanpassade tjänster i rätt tid.


Vår vision

Vi skall vara ett lönsamt entreprenadmaskintjänstföretag med kunden i fokus.


Vår affärsidé

Vi skall vara ett företag som förknippas med soliditet, nöjda återkommande kunder leder till lönsamhet.


Kvalitet och miljö

  • Vi skall i samtliga delar och nivåer säkerhetsställa kvaliteten av vår leverans.
  • Vår leverans skall uppfylla eller överträffa kundens förväntningar.
  • Vi skall uppnå kvalitet och lönsamhet utan att göra avkall på miljön.
  • I samtliga projekt uppfyller vi gällande miljöregler, lagar och andra miljökrav.
  • Vi skall arbeta med lösningar för minskad miljöbelastning.
  • Vi har antagit Maskinentreprenörernas etiska policy.

Copyright © 2015   SA Gräv AB, Ehns gata 6, 511 56 Kinna